NANBUDO – JAPANSKA BORILAČKA VJEŠTINA

nanbudo1Foto: www.nanbudosport.com.

 A program – osnovne redovne kineziološke aktivnosti
u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture (ljetni semestar LJS_2016./2017.)

 

FF u suradnji s nanbudo klubom Kaptol u Zagrebu

 

NOSITELJICA: mr. sc. Jelka Gošnik, v. pred.
VOLONTER: izv. prof. dr. sc. Leo Rafolt;
DEMONSTRATOR: Antonio Budim

 

PROGRAM: Program podrazumijeva uvođenje polaznika u osnovne aspekte nanbudoa kao tradicionalne japanske borilačke vještine, poput japanske gimnastike (KI NANBU TAISO), tehnika samoobrane (NANBUDO GOSHINJUTSU), formalnih tehnika ručnih ili nožnih udaraca, zatim blokova, poluga, padova i bacanja (TE WAZA, GERI WAZA, UKE/ATEMI WAZA, KANSETSU WAZA, UKEMI WAZA i NAGE/BARAI WAZA) itd.
Više na: www.nanbudo-heiwa.com

MAKSIMALNI BROJ studenata/ica u jednom terminu – kvota:
20
TERMIN: PONEDJELJAK: od 20.00 do 21.30 sati
LOKACIJA: OŠ ”Tituša Brezovačkog”, Špansko 1

 

PRIJAVE U GRUPU: isključivo elektronskim putem od 27. 2. 2017. do 4. 3. 2017. – do popunjenja kvote za svaki termin: https://maia.ffzg.hr/PracenjeNastave/UpisGrupe/Tzk

POČETAK VJEŽBANJA:
ponedjeljak – 6. 3. 2017 – obavezno doći na prvi sat s opremom!!!
OPREMA: Čista sportska odjeća: donji dio trenirke, neutralna majica (kasnije keikogi/kimono). Polaznici treniraju bosi ili u laganim čarapama.

 

BROJ svih termina u LJS: ponedjeljak 12 (Σ nastavnih sati 24) – od 6. 3. 2017. do 5. 6. 2017.
BROJ OBAVEZNIH DOLAZAKA ZA POTPIS: 12 = 80% vježbi (po 90 min) = 24 nastavnih sati

 

INFORMACIJE:
– web stranici Katedre – http://tzk.ffzg.unizg.hr/
– osobna web stranici – http://jgosnik.prof.ffzg.unizg.hr/
– konzultacije utorkom od 17:00 do 18:00 sati, u SD Martinovka, Zelinska ul. 5, kabinet 7
– izv. prof. dr. sc. Leo Rafolt, mob: 098/9341246, leo.rafolt@nanbudo.com

 

16-17_ZS, nanbudo, letak

 

nanbundo