Nordijsko hodanje – tečaj

0015276.jpg

.

OBAVIJEST STUDENTIMA/CAMA
NORDIJSKO HODANJE
program – osnovne redovne kineziološke aktivnosti u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture (ljetni semestar LJS_ 2016./2017.)

 

.FF u suradnji s zakladom Zajednički put
NOSITELJICA: mr. sc. Jelka Gošnik, v. pred.

 

DEFINICIJA I PROGRAM: nordijsko hodanje (NH) je sigurna, dinamička i učinkovita fizička aktivnost gdje je obično, prirodno hodanje pojačano dodavanjem posebno dizajniranih štapova. Unatoč  tome, karakteristike prirodnog, biomehanički pravilnog hodanja i pravilnog držanja tijela su prisutne u svim aspektima gibanja. NH trenira tijelo na holističan, simetričan i balansiran način.Tehnika i učenje su bazirani na tri osnovna principa: pravilna tehnika hodanja, pravilno držanje tijela i pravilno korištenje štapova. Za odabir duljine štapova preporučuje se formula: tjelesna visina (cm) x 0,68.

 

MAKSIMALNI BROJ studenata/ica u jednom terminu: kvota 15

 

TERMINI: PONEDJELJAK od 10:45 do 12:15 sati, ČETVRTAK  od 10:45 do 12:15 sati
LOKACIJA: Centar Zaklade zajednički put, Hrgovići 93A – Jarun

 

PRIJAVA: isključivo elektronskim putem od 27. 2. 2017. do 4. 3. 2017. – do popunjenja kvote za svaki termin: https://maia.ffzg.hr/PracenjeNastave/UpisGrupe/Tzk

 

OPREMA: potrebna je prikladna sportska obuća i odjeća ovisno o vremenskim uvjetima. Štapove za NH dobiti ćete na nastavi. Obavezno doći na prvi sat nastave s opremom !!!
NAPOMENA: bez obzira na vremenske uvjete (jaka kiša, snijeg) obavezan dolazak (® škola zdravlja)

 

BROJ svih termina u LJS: ponedjeljak 12 (Σ nastavnih sati 24), četvrtak 14 (Σ nastavnih sati 28) od 6. 3. 2017. do 8. 6. 2017.
BROJ OBAVEZNIH DOLAZAKA ZA POTPIS: 12 = 80 % vježbi (po 2 nastavna sata/90 min)  = 24 nastavna sata

 

INFORMACIJE:
facebook Katedre: https://www.facebook.com/TZK-FFZG
– web stranici Katedre – http://tzk.ffzg.unizg.hr/
– osobna web stranica – http://jgosnik.prof.ffzg.unizg.hr/
– konzultacije utorkom od 17:00 do 18:00 sati, u SD Martinovka, Zelinska ul. 5, kabinet 7
– više o NH na: http://nordijsko-hodanje.com/

nordick-walkingFotografije: wandergasthoefe.de, asparrena.net/

hsnh