ŠAH

B program – fakultativne interesne kineziološke aktivnosti
uz novčanu participaciju u nastavi tjelesne zdravstvene kulture
(ljetni semestar LJS_2016./2017.)

 

NAPOMENA: obavijest vrijedi i za studente s invaliditetom. U B program uključujete se dobrovoljno.
NOSITELJICA: mr.sc. Jelka Gošnik, v. pred.
PROGRAM: osnovna i napredna škola šaha
MAKSIMALNI BROJ studenata/ica u jednom terminu – kvota: 50

 

TERMINI: UTORAK: od 18:30 do 20:00 sati i/ili od 20:00 do 21:30 sati
 SRIJEDA: od 18.30 do 20:00 sati
LOKACIJA: Filozofski fakultet, predavaona – utorak A-229, srijeda A-115

 

PRIJAVE U GRUPE: isključivo elektronskim putem od 27. 2. 2017. do 4. 3. 2017. – do popunjenja kvote za svaki termin: https://maia.ffzg.hr/PracenjeNastave/UpisGrupe/Tzk
POČETAK VJEŽBANJA: UTORAK – 7. 3. 2017. , SRIJEDA – 8. 3. 2017.

BROJ svih termina u LJS:
utorak 14, srijeda 14 (Σ nastavnih sati 28), od 7. 3. 2017. do 7. 6. 2017.
BROJ OBAVEZNIH DOLAZAKA ZA POTPIS: 12 = 80% vježbi (po 2 nastavna sata/90 min) = 24 nastavnih sati

 

SEMESTRALNA PARTICIPACIJA: 30,00 kn  (vidi uplatnicu!)
NAČIN UPLATE: putem žiro računa Fakulteta: IBAN HR182360000 1101311177
poziv na broj: 2-500-1017; Namjena: šah

LITERATURA SE NALAZI NA SLJEDEĆEM LINKU: Ovdje

 

INFORMACIJE:
web stranica Katedre – http://tzk.ffzg.unizg.hr/
– osobna web stranici – http://jgosnik.prof.ffzg.unizg.hr/
– konzultacije utorkom od 17:00 do 18:00 sati, u SD Martinovka, Zelinska ul. 5, kabinet 7
– pridružite se našoj FFZG-TZK_šah stranici na Facebook adresi: https://www.facebook.com/sahisti.ffzg?fref=ts

.