ŠAH

B program – fakultativne interesne kineziološke aktivnosti
uz novčanu participaciju u nastavi tjelesne zdravstvene kulture
(zimski semestar ZS_2017/2018.)

 

NAPOMENA: obavijest vrijedi i za studente s invaliditetom. U B program uključujete se dobrovoljno.
NOSITELJICA: mr.sc. Jelka Gošnik, v. pred.
PROGRAM: osnovna i napredna škola šaha
MAKSIMALNI BROJ studenata/ica u jednom terminu – kvota: 50

 

TERMINI: UTORAK: od 18:30 do 20:00 sati i/ili od 20:00 do 21:30 sati
 SRIJEDA: od 18.30 do 20:00 sati
LOKACIJA: Filozofski fakultet, predavaona – utorak A-229, srijeda A-115

 

PRIJAVE U GRUPE: elektronskim putem od ponedjeljka 9. 10. 2017. u 00.05h do petka 13. 10. 2017. u 23.55h; korištenjem sustava OMEGA; unosa vašeg AAI@EduHr računa; na popisu e-kolegija valja pronaći TZK17; kliknuti na upis u kolegij i upisati lozinku: tzk17; temeljito pročitati upute i forum Obavijesti

POČETAK VJEŽBANJA: UTORAK – 17. 10. 2017. , SRIJEDA – 18. 10. 2017.

BROJ svih termina u ZS:
utorak 13 (Σ nastavnih sati 26), srijeda 12 (Σ nastavnih sati 24), od 17. 10. 2017. do 24. 1. 2018.
BROJ OBAVEZNIH DOLAZAKA ZA POTPIS: 10 (po 2 nastavna sata/90 min)  = 20 nastavna sata

 

SEMESTRALNA PARTICIPACIJA: 30,00 kn  (vidi uplatnicu!)
NAČIN UPLATE: putem žiro računa Fakulteta: IBAN HR182360000 1101311177
poziv na broj: 2-500-1017; Namjena: šah

LITERATURA SE NALAZI NA SLJEDEĆEM LINKU: Ovdje

 

INFORMACIJE:
web stranica Katedre – http://tzk.ffzg.unizg.hr/
– osobna web stranici – http://jgosnik.prof.ffzg.unizg.hr/
– konzultacije utorkom od 17:00 do 18:00 sati, u SD Martinovka, Zelinska ul. 5, kabinet 7
– pridružite se našoj FFZG-TZK_šah stranici na Facebook adresi: https://www.facebook.com/sahisti.ffzg?fref=ts

.