Česta pitanja

Svi odgovori na webu katedre i osobnim webovima neće se odgovarati putem e-maila!!!

Najčešća pitanja studenata:

1.Koje programe mogu prijaviti kao osoba s invaliditetom? (cerebralna paraliza)

Ovisi o stupnju invaliditeta i željenom programu.

2. Ukoliko nisam u mogućnosti doći na prvi sat održavanja tjelesnog u željenom terminu, mogu li se naknadno priključiti toj grupi?

Moguće je, treba se pojaviti u sljedećem terminu, ukoliko na nastavnom sadržaju ima slobodnih mjesta.

3. Kako se prijavljujem na izabrani program, trebam li se posebno javiti ili jednostavno dođem na prvi sat?

Nema posebnih prijava, doći na prvi sat.

4. Je li moguće pohađati više sadržaja u istome semestru?

Moguće je, u dogovoru sa nositeljem/icom nastavnog  sadržaja.

5. Priznaju li se prilikom mijenjanja sadržaja, usred semestra, dolasci sa prijašnjeg sadržaja?

Da.

6. Postoji li tenis u nastavnom programu Katedre za kineziologiju?

Tenis se trenutno ne održava u sklopu nastave.

7. Postoji li u ponudi i dalje planinarskopješačka tura  po Sljemenu?

Postoji.

8. Postoji li mogućnost pohađanja nastave tjelesnog odgoja u nekoj drugoj teretani, ak koj nije obuhvaćena ponudom Katedre ?

Takva mogućnost ne postoji.

9. Postoji li rok uplate za sadržaje uz participaciju?

Da, do 31. listopada 2013.

10. Ukoliko je student, na prvoj godini, liječničkom potvrdom oslobođen nastave tjelesnog, mora li potvrdu ponovno donositi za svaku akademsku godinu?

Potvrdu je potrebno donijeti na početku svaka akademske godine odnosno svakog semestra.

11. Oslobađa li se student obaveza u semestru ako nastupa za Filozofski fakultet na nekom sportskom natjecanju?

U dogovoru s nastavnikom/icom, ovisno o vrsti sporta.

12. Što trebam poduzeti kako bi mi se priznali položeni semestri tjelesnog sa drugog fakulteta?

Treba doći na konzultacije te donijeti važeći indeks s naljepnicom s FFZG-a i indeks s drugog fakulteta iz kojeg je vidljivo da je tjelesni položen.

13. Kako funkcioniraju nadoknade nastave tjelesnog?

Nadoknade se dogovaraju isključivo na nastavi s nositeljem/icom i izvođačem sadržaja. Nadoknade se mogu riješiti samo tijekom semestra, nema mogućnosti nadoknađivanja nastave tijekom ispitnih rokova.

14. Ako krenem na odabranu aktivnost, a zatim mi se promijeni raspored predavanja te mi se neko predavanje preklapa s odabranom aktivnošću, mogu li naknadno preći na drugu aktivnost?

U dogovoru s nastavnikom/icom početne kineziološke aktivnosti i željene aktivnosti.

15. Mogu li treniranjem u teretani, u sklopu studentskog doma, biti oslobođen od tjelesnog?

Ne. Pogledaj: sportska oslobođenja!

16. Mogu li dobiti potpis iz tjelesnog preko potvrde o pohađanju plesne škole SC-a?

Ne. Pogledaj: sportska oslobođenja!

17. Mogu li pohađati program plivanja ako još ne znam plivati, a želim naučiti?

Ne. Postoji mogućnost uključenja u program za neplivače na jednom od bazena uz plaćanje.

18. Koju je opremu potrebno donijeti na plivanje?

Kupaći kostim (ž=jednodijelni, m=kupaće gaće (ne bokserice)), ručnik, papuče.

19. S obzirom da sam osoba s invaliditetom, mogu li dobiti oslobođenje od tjelesnog?

Pogledaj  zdravstvena oslobođenja.

20. Je li potrebno unaprijed se prijaviti za program plivanja ili se prijavljuje na prvom satu?

Odmah na prvom satu, isto kao i za svaku drugu kineziološku aktivnost.

21. Što je potrebno učiniti kako bih dobila oslobođenje od tjelesnog zbog invaliditeta?

Pogledaj: zdravstvena oslobođenja.

22. Profesionalno se bavim plesom. Mogu li dobiti oslobođenje od tjelesnog?

Pogledaj: sportska oslobođenja.

 23. Mogu li se priključiti nastavi iz tjelesnog iako sam odradio obaveze iz tjelesne i zdravstvene kulture?

Da, dobrodošao/la.

24. Za koje programe se plaća participacija?

Za kineziološke aktivnosti iz posebnog programa.

25. Dobivaju li se ECTS bodovi za odrađen kolegij tjelesne i zdravstvene kulture?

Ne.

26. Kada su konzultacije?

Vidi obavijest na web stranici Katedre, oglasnoj ploči Fakulteta i osobnim stranicama nastavnika/ica.

27.Je li moguće (npr.) jogu odraditi odlaskom na planinarsko – pješačke ture?

Ne.

28. Je li potrebno unaprijed se prijaviti za kolegij „Čovjek i sport“? (kako se prijavljuje za ovaj kolegij)

Postupak je isti kao i za bilo koji drugi izborni kolegij (prijava putem Studomata).

29. Smije li student/ica s drugog matičnog fakulteta upisati kolegij „Čovjek i sport“?

Da.