Uvod

U ljetnom semestru akad. god. 2017./2018. u mogućnosti ste upisati međuodsječni kolegij „Čovjek i sport“. Ovaj kolegij Vam svojim sadržajima pruža uvid u kompleksnost kulture bavljenja sportom i njegovo mjesto u čovjekovom kvalitetnom življenju od davnina.

Kolegij je interdisciplinaran i nalazi se u programu i satnici Odsjeka za povijest:

  • povijest
  • povijest umjetnosti
  • sociologija
  • filozofija
  • lingvistika
  • psihologija
  • kineziologija

Napomena:

Pohađanje oblika nastave VJEŽBE u kolegiju „Čovjek i sport“ ne isključuje obvezu redovitog pohađanja nastave kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura u preddiplomskom studiju (1. i 2. god.).
Kineziološke aktivnosti koje se izvode na vježbama kolegija „Čovjek i sport“ dogovarate sa nositeljicom mr. sc. Jelkom Gošnik, v. pred.