Uvod

U ljetnom semestru akad. god. 2016./2017. u mogućnosti ste upisati međuodsječni kolegij „Čovjek i sport“. Ovaj kolegij Vam svojim sadržajima pruža uvid u kompleksnost kulture bavljenja sportom i njegovo mjesto u čovjekovom kvalitetnom življenju od davnina.

Kolegij je interdisciplinaran i nalazi se u programu i satnici Odsjeka za povijest:

 • povijest

 • povijest umjetnosti

 • sociologija

 • filozofija

 • lingvistika

 • psihologija

 • kineziologija

 

Napomena:

Pohađanje oblika nastave VJEŽBE u kolegiju „Čovjek i sport“ ne isključuje obvezu redovitog pohađanja nastave kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura u preddiplomskom studiju (1. i 2. god.). Kineziološke aktivnosti (KA) koje se izvode na vježbama kolegija „Čovjek i sport“ dogovarate sa nositeljicom  mr. sc. Jelkom Gošnik, v. pred. Ponuđene KA i više informacija o kolegiju možete naći na web stranicama:

 

STUDENTIMA/CAMA O INTERDISCIPLINARNOM IZBORNOM KOLEGIJU ČOVJEK I SPORT

Obavještavamo sve studente/ice preddiplomskog i diplomskog studija Filozofskog fakulteta o mogućnosti izbora interdisciplinarnog izbornog kolegija ČOVJEK I SPORT u ljetnom semestru 2016./2017. godine, koji se nalazi pod Odsjekom za povijest.

SATNICA U LJETNOM SEMESTRU 2016./2017. godine

Predavanja su ponedjeljkom od 17:45 do 19:15 sati; u dvorani A 202

Nastava u LJS_16./17. počinje 27. veljače 2017.

 

 

ODSJEK ZA POVIJEST

Izborni kolegij 2016./2017. – preddiplomski studij

Ljetni semestar

Čovjek i sport (2P, 4 ECTS) *bez vježbi

Tip izbornosti: B

Nositelji:

red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

 1. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica.

Izvođači:

red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

 1. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica

doc. dr. sc. Hrvoje Klasić

doc. dr. sc. Ivana Zagorac

 1. sc. Ozren Biti, znanstveni suradnik

 2. sc. Sanda Lucija Udier, viša lektorica i znanstvena suradnica

izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj

red. prof. dr. sc. Franjo Prot

red. prof. dr. sc. Ksenija Bosnar

Uvjeti: nema

Ispit: pismeni

Ocjena: brojčana (1-5)

Kvota: 15

 

Čovjek i sport (2P, 2V, 5 ECTS) *s vježbama

Tip izbornosti: B

Nositelji:

red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

 1. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica.

Izvođači:

red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

 1. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica

doc. dr. sc. Hrvoje Klasić

doc. dr. sc. Ivana Zagorac

 1. sc. Ozren Biti, znanstveni suradnik

 2. sc. Sanda Lucija Udier, viša lektorica i znanstvena suradnica

izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj

red. prof. dr. sc. Franjo Prot

red. prof. dr. sc. Ksenija Bosnar

Uvjeti: nema

Ispit: pismeni

Ocjena: brojčana (1-5)

Kvota: 5

 

Izborni kolegij 2015./2016. – diplomski studij

 

Čovjek i sport (2P, 4 ECTS) *bez vježbi

Tip izbornosti: B

Nositelji:

red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

 1. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica.

Izvođači:

red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

 1. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica

doc. dr. sc. Hrvoje Klasić

doc. dr. sc. Ivana Zagorac

 1. sc. Ozren Biti, znanstveni suradnik

 2. sc. Sanda Lucija Udier, viša lektorica i znanstvena suradnica

izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj

red. prof. dr. sc. Franjo Prot

red. prof. dr. sc. Ksenija Bosnar

Uvjeti: nema

Ispit: pismeni

Ocjena: brojčana (1-5)

Kvota: 15

 

Čovjek i sport (2P, 2V, 5 ECTS) *s vježbama

Tip izbornosti: B

Nositelji:

red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

 1. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica.

Izvođači:

red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

 1. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica

doc. dr. sc. Hrvoje Klasić

doc. dr. sc. Ivana Zagorac

 1. sc. Ozren Biti, znanstveni suradnik

 2. sc. Sanda Lucija Udier, viša lektorica i znanstvena suradnica

izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj

red. prof. dr. sc. Franjo Prot

red. prof. dr. sc. Ksenija Bosnar

Uvjeti: nema

Ispit: pismeni

Ocjena: brojčana (1-5)

Kvota: 5