Uvjeti za potpis

KOJI SU UVJETI ZA POTPIS?

 

Kolegij TZK ne nosi brojčane ocjene, niti ECTS bodove, već se na temelju redovitosti pohađanja nastave i izvršavanju dogovorenih obaveza ostvaruje pravo na potpis koji bilježi vaš predmetni nastavnik/ca na kraju svakog semestra. Kriterij za dobivanje zasniva se na odredbi o dobivanju potpisa na visokoškolskim studijima što za kolegij TZK iznosi 30 nastavnih sati nastave/vježbi po semestru (2 sata tjedno/ Σ 90 min). Za vježbe važeća je obaveza od 80% ostvarenih dolazaka u 15 nastavnih tjedana u semestru!  

 

VALJA ZNATI:

  • Bez naljepnice u indeksu, ne može se evidentirati potpis
  • Pravo na potpis može se ostvariti tek nakon uredno reguliranih obaveza
  • KA koju ste odabrali vrijedi cijeli semestar
  • Dolasci u termine ostalim nositeljima neće se priznavati

 

POSLJEDICE VAŠEG NEZNANJA:

  • Po završetku semestra NEMA nadoknada
  • Ukoliko se tijekom semestra ne ostvari dovoljan broj dolazaka, odgovarajući semestar kolegija TZK potrebno je iznova upisati
  • U posljednjoj trećini semestra nemoguće je kompenzirati nedolaske zabilježene u prve dvije trećine; do 22. 12. 2017. potrebno je ostvariti minimalno 50% dolazaka u semestru