Uvjeti za potpis

Iz kolegija TZK ne dobivaju se brojčane ocjene i nema ECTS boda, već samo potpis o redovitosti pohađanja nastave i izvršavanju dogovorenih obaveza s vašom nastavnicom na kraju svakog semestra. Kriterij za dobivanje potpisa je identičan odredbi o dobivanju potpisa na visokoškolskim studijima što za kolegij TZK iznosi 30 nastavnih  sati nastave/vježbi po semestru (2 sata tjedno/ Σ 90 min). Za vježbe vrijedi obveznost dolazaka 80%, što je 24 nastavna sata.

 

NEMOJTE NE ZNATI:
  • potpis se dobiva na kraju semestra naljepnicom u indeksu
  • sadržaj koji ste odabrali u dvorani vrijedi cijeli semestar.
  • dolasci u termine ostalim nositeljima neće se priznavati.
POSLJEDICE VAŠEG NEZNANJA:
  • po završetku ljetnog semestra NEMA nadoknada.
  • studenti/ce koji ne skupe dovoljan broj dolazaka tijekom semestra (do mjesec dana prije završetka svakog semestra barem 50%) trebat će isti kolegij ponovno upisati sljedeće akademske godine.
UPUTE ZA DOBIVANJE POTPISA
  • obavezna naljepnica u indeksu
  • isključivo kod mene – nositeljice KA koje ste izabrali