PRIJEPIS POTPISA

Uredno ispunjene obveze nastave Tjelesne i zdravstvene kulture na nekom od Visokih učilišta u Republici Hrvatskoj te dobiveni potpis/i priznaju se za kolegij Tjelesna i zdravstvena kultura na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kod prijepisa potpisa donijeti oba indeksa i doći na konzultacije odmah po primitku naljepnice u indeks.

 

Mole se studenti/ce da poštuju navedene obavijesti o obaveznim vrstama prilagodbe:
Dokumentacija, za gore navedene prilagodbe, zaprima se na konzultacijama do 15. 11. 2017. Studenti/ce koji ne donesu potrebnu dokumentaciju do navedenog roka, dužni i obavezni su uključiti se u nastavu TZK.  
U PROTIVNOM NE MOŽETE DOBITI POTPIS U INDEKS.

 

Predstojnica Katedre
mr.sc. Jelka Gošnik, v. pred.