DIPLOMSKI STUDIJ

Izborni kolegij 2015/2016 – diplomski studij

 

Ljetni semestar 2015./16. – MODUL 1
Čovjek i sport (2P, 4 ECTS) *bez vježbi


Tip izbornosti: B
Nositelji:
red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina
mr. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica

Izvođači:
red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina
mr. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica
doc. dr. sc. Hrvoje Klasić
doc. dr. sc. Ivana Zagorec
dr. sc. Ozren Biti, znanstveni suradnik
dr. sc. Sanda Lucija Udier, viša lektorica i znanstvena suradnica
izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj
red. prof.dr.sc. Franjo Prot
red. prof. dr. sc. Ksenija Bosnar

Uvjeti: nema
Ispit: pismeni
Ocjena: brojčana (1-5)
Kvota: 15

Ljetni semestar 2015./16. – MODUL 1
Čovjek i sport (2P, 2V, 5 ECTS) *s vježbama


Tip izbornosti: B
Nositelji:
red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina
mr. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica

Izvođači:
red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina
mr. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica
doc. dr. sc. Hrvoje Klasić
doc. dr. sc. Ivana Zagorec
dr. sc. Ozren Biti, viši asistent
dr. sc. Sanda Lucija Udier, viša lektorica i znanstvena suradnica
izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj
red. prof.dr.sc. Franjo Prot
red. prof. dr. sc. Ksenija Bosnar

Uvjeti: nema
Ispit: pismeni
Ocjena: brojčana (1-5)
Kvota: 5