Raspored sati/Satnica

Nastava se održava u zimskom semestru 2017/2018.
Predavanja:
ponedjeljak od 18:30 do 20:00 sati u dvorani A-106
Vježbe: u ponudi su sve kineziološke aktivnosti (KA) u nastavi TZK
Više na: http://tzk.ffzg.unizg.hr/raspored/