Kalendar nastave

AKADEMSKI KALENDAR za AKADEMSKU GODINU 2016./2017.
(Odluka Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 14. srpnja 2016.).
Detalji pod: opširnije.