ZDRAVSTVENA PRILAGODBA

Studenti/ce sa zdravstvenim problemima i studenti/ce s invaliditetom (SSI) koji trebaju prilagodbu obaveza kroz cijeli semestar ili akademsku godinu, obavezni su se telefonski najaviti i otići nadležnoj liječnici Filozofskog fakulteta najkasnije do 15. 11. 2017.

Dr. Darija Mihaldinec

 • Ivančica Novak ms
 • Novi Zagreb Siget
 • Avenija Većeslava Holjevca 22, Zagreb, lokacija na karti
 • Tel.: 01/6551 554
 • (parni datumi: poslije podne, neparni datumi: prije podne)

i ponijeti sa sobom:

 • na uvid medicinsku dokumentaciju, rješenje HZMO
 • zdravstvenu iskaznicu
 • indeks/x-icu

Prema preporuci Ureda za studente s invaliditetom (http://www.unizg.hr/uredssi/) studenti/ce mogu biti oslobođeni pojedinih vrsta i oblika tjelovježbe. Na temelju pregleda i dokumentacije studenti/ce će se, sukladno preporuci nadležne liječnice, uključiti u kineziološke aktivnosti (KA) koje im odgovaraju prema načinu, vrsti i intenzitetu vježbanja.

Ishod pregleda i prilagodba obaveza prema kolegiju TZK ovisit će o preporuci nadležne liječnice.

Studenti/ce će:

 • dogovorno biti upućeni na jednu od mogućih KA
 • izvršiti obavezu prema kolegiju na drugi način dogovoren s nastavnikom (seminarski rad)

Pogledajte i web stranicu Ureda za SSI Filozofskog fakulteta: http://www.ffzg.unizg.hr/ssi/ gdje je dostupan POSTUPNIK DONOŠENJA PREPORUKE ZA PRILAGODBU NASTAVNOGA PROCESA I POLAGANJA ISPITA; kontakt e-mail ureda: uredssi@ffzg.hr .

 • Ne preskočite! Nakon dobivene liječničke potvrde o prilagodbi obaveza, potrebno je doći na razgovor u vrijeme konzultacija jednog od predmetnog nastavnika najkasnije do 15. 11. 2017.

 

U slučaju kratkotrajnih bolesti potrebno je obratiti se svom obiteljskom liječniku. Ako izostanci iz zdravstvenih razloga premašuju kvotu od 20% ukupnog broja nastavnih termina (jedan semestar uključuje 15 radnih tjedana), predmetnom je nastavniku potrebno predočiti medicinsku dokumentaciju na temelju koje će se donijeti odluka o (eventualnoj) nadoknadi nastave, a ovisno o zabilježenom broju izostanaka.