Uvod

Drage studentice i studenti!

U zimskom semestru akad. god. 2017/2018. u mogućnosti ste upisati međuodsječni izborni kolegij „Sport u kulturi Dalekog istoka“. Ovaj kolegij Vam svojim sadržajima pruža uvid u sport i njegovu ulogu i važnost u društvima i kulturama Dalekog istoka. Naglasak će biti stavljen na vaše upoznavanje sa tradicionalnim istočnjačkim konceptima borilačkih sustava (kineskih – Yong chun (Wing Tzun), Taiji (Taijiquan); japanskih – nanbudo, aikido, judo, jujutsu; korejskih – taekwondo i sl.), također i joge kao sustavne i autentične indijske metode. Kolegij je sadržan u programu odnosno satnici Odsjeka za povijest i Samostalne katedre za kineziologiju. Nastava će se održavati ponedjeljkom od 18:30 do 20:00 sati u dvorani A-106 te započinje u ponedjeljak 9. 10. 2017. Svakako ste pozvani i itekako dobrodošli na prvi nastavni termin, čak ako kolegij i niste uspjeli formalno prijaviti.

Kolegij se nalazi u programu i satnici Odsjeka za povijest, interdisciplinaran je i povezuje:

1.različite odsjeke/katedre Filozofskog Fakulteta:

kroatistika,
lingvistika,
povijest,
indologija,
sinologija,
japanologija,
kineziologija,

2. Institut za etnologiju i folkloristiku
3. Kineziološki fakultet

Više o nositeljici/izvođačici kolegija: mr. sc. JELKA GOŠNIK, v. pred. na: http://jgosnik.prof.ffzg.unizg.hr/

S obzirom na postojeće kvote, možete doći na informativni razgovor u vrijeme konzultacija mr. sc. Jelke Gošnik, v. pred. UTORKOM  od 17:00 do 18:00 sati (jgosnik@ffzg.hr), osobito za upis Modula 2.

Napomena:
Pohađanje oblika nastave VJEŽBE u kolegiju „Sport u kulturi Dalekog istoka“ ne isključuje obvezu redovitog pohađanja nastave kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura na 1. i 2. godini preddiplomskog studija.
U silabusu možete pronaći ponuđene kineziološke aktivnosti ( KA) koje se izvode na vježbama kolegija „Sport u kulturi Dalekog istoka“. Nositeljica i izvođačica tih kinezioloških aktivnosti je mr. sc. Jelka Gošnik, v. pred..