Lokacije

Upute do lokacija na kojima se održava nastava TZK

 1. Unesite Vašu adresu u Google gadget
 2. Iz padajućeg izbornika odaberitei jednu od ponuđenih stavki. Pritisnite gumb “Go”
  • SD “Martinovka”, Zelinska ul. 5,
  • Bazen SP “Mladost”, Jarunska ulica 5,
  • Filozofski fakultet,
  • Služba za školsku i sveučilišnu medicinu, Avenija Većeslava Holjevca 22
  • Centar Zaklade zajednički put, Hrgovići 93A – Jarun
  • zimsko plivalište „Mladost“, Trg Krešimira Ćosića 10
  • OŠ ”Tituša Brezovačkog”, Špansko 1
 3. Pritisnite gumb “Go”.
 4. Prikazane su upute za vožnju automobilom. Želite li neke druge upute (pješice, biciklom) odaberite ih pritiskom na odgovarajući gumb koji je prikazan na karti s uputama.