Početak nastave u ljetnom semestru 2016./2017.

POČETAK NASTAVE

TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE (TZK)

U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2016./2017.

 

  1. OBAVEZNA PRIJAVA – upisi u grupe na odabranu

    kineziološku aktivnost (KA) LJS_16 – 17 vrše se isključivo:

  • elektronskim putem:

     od 27. veljače 2017. u 00.00h do 4. ožujka 2017. u 23.59h

Napomena: student/ica može se upisati u željeni termin i KA tek nakon urednog upisa u akad. god. 2016./2017., provedenog kroz ISVU sustav i ako ima AAI račun i upisan neki od kinezioloških kolegija

 

  1. u ponedjeljak 6. 3. 2017.

   kreće po rasporedu PRAKTIČNA NASTAVA TZK obavezna za

   studente/ice 1. i 2. godine preddipl. studija.

 

  1. ZAŠTO se ne možete uključiti u nastavu TZK u 3. godini

    preddipl. studija (http://tzk.ffzg.unizg.hr/upute-studentima/)?

 

  1. NE PROPUSTITE !

Dokumentacija za prilagodbe (zdravstvena, sportska i prijepis potpisa) zaprima se na konzultacijama do 15. 4. 2017. U protivnom, dužni i obavezni ste uključiti se u nastavu TZK.